döndərmək

döndərmək
f.
1. İstiqamətini yana və ya geriyə, yaxud başqa tərəfə yönəltmək. <Rüstəm> yavaşca öküzün boynuna vurub həyətə döndərdi. S. R.. . . Şirəhməd gördü ki, maşını döndərməyə yer qalmamışdır. H. Seyidbəyli.
2. Əvvəlki vəziyyətinin əksinə dəyişmək. // Bir tərəfə çevirmək. Üzünü bizə tərəf döndərdi. – Döndərmək çox çətindir, Onu öz axarından. Axar su kir götürmür. B. V.. // Tuşlamaq, yönəltmək. Topun ağzını, hədəfə döndərmək.
3. Tərsinə qoymaq, çevirmək. Stəkanı ağzı aşağı döndərmək. Üzü üstə döndərmək. // Böyrü üstə yıxmaq, devirmək, aşırmaq. Arabanı döndərdi. Qazanı döndərmək. // İçini bayırına və ya önünü arxasına çevirmək. Yastığı döndərmək.
4. . . . şəklinə salmaq, . . . halına salmaq, . . . çevirmək. Suyu buza döndərmək. – Gör necə alt-üst eləyib şeyləri; Döndərib «a-ba»ya «əlif-bey»ləri. M. Ə. S.. Əhməd varyoxunu satıb nağd pula döndərdi ki, özü ilə aparsın və oradan mal alıb buraya gətirsin. B. T.. Xandostu! Düşübdür yeni sövdayə bizim qız! Düz qəddimi döndərdi mənim yayə bizim qız! Ə. N..
5. Soldurmaq. Günəş paltarın rəngini döndərdi. – Zəfəran tək bənzimi döndərdi ol birəhm yar. Nəs..
6. İnandıraraq qəbul etdirmək. <Axund Səməd:> Hətta mən istədim ki, cuhudlara . . dəxi əl qatıb onları da şiə məzhəbinə döndərim, amma bir para kimsənələr məsləhət görmədilər ki, lüzumu yoxdur. M. F. A..
7. Vaz keçdirmək, əl çəkməyə məcbur etmək; daşındırmaq. Fikrindən döndərmək. Qəsdindən döndərmək. – Dinini döndərgil, ey zahid, ki yaxşı din degil. F.. Heç bir təhlükə, heç bir qorxu <Firidunu> qərarından döndərə bilmədi. M. İ..
◊ Üz döndərmək – bax üz. Sayadım sayıq deyil; Yatıbdı, ayıq deyil; Söz verib üz döndərmək; Heç yara layıq deyil. (Bayatı).

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • dond — (del lat. «de», de, y «unde», de donde; ant.) adv. De donde. * * * dond. (Del lat. de, de, y unde, de donde). adv. l. desus. De donde …   Enciclopedia Universal

  • dond — (Del lat. de, de, y unde, de donde). adv. l. desus. De donde …   Diccionario de la lengua española

  • döndərmə — I (İmişli) aşıq aşıq oyunu II (Salyan) süd, qatıq saxlanan qablar üçün ağacdan düzəldilmiş qapaq. – Döndərməni təşdin ağzına qoy III (Çənbərək, Qazax) sağılandan sonra inəyin döşündə qalan süd. – İnə:n döndərməsin sağır deyn Nannı, buzoy cınıs… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • döndərmə — 1. is. 1. «Döndərmək»dən f. is. 2. mus. Əsas havanın ardınca çalınan yüngül hava. Aşıqlar ağır havadan keçirlər döndərməyə. Ə. H.. 3. dan. Döngə, dönüş. 2. is. 1. məh. k. t. Taxılın ikinci dəfə suvarılması. 2. köhn. Süd, qatıq və s. qablarının… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • döndərilmək — «Döndərmək»dən məch. Sağa döndərilmək. Üzüaşağı döndərilmək. Fikrindən döndərilmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • döndərilmə — «Döndərilmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • döndəriş — bax döndərmə 1 2 və 3 cü mənalarda …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əndər-döndər — eləmək dan. – alt üst etmək, yoxlamaq, axtarmaq, araşdırmaq. Rövşən getdi, dağları, daşları əndər döndər elədi. «Koroğlu» …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • üz — is. 1. İnsan başının qabaq hissəsi; surət, sifət, çöhrə, sima. Üzünün ifadəsi. Qəşəng üz. – Mərcan bəy diqqətlə Kərbəlayı Qubadın üzünə baxır. Ü. H.. <Qızın> yumru, gözəl üzü və yanaqları açıq sərin havada qızarmışdı. M. İ.. // Heyvan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Deal or No Deal (U.S. game show) — This article is about the American primetime version on NBC. For the American daily syndicated version, see Deal or No Deal (U.S. syndicated game show). Deal or No Deal Logo Created by Dick de Rijk …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”